PRIMARIA COMUNEI OLARI

Judetul Prahova

PROIECTE INVESTITIONALE

    Avandu-se in vedere necesitatea inscrierii localitatii in Planul National de Dezvoltare, in cadrul pregatirilor pentru aderarea la Uniunea Europeana si alinierea la normele sale, se vede necesitatea adoptarii unei strategii de dezvoltare in baza unui Plan de Dezvoltare locala.
    Obiectivul Planului de Dezvoltare locala este de asigura o dezvoltare durabila a localitatii in toate sectoarele:
 • economic,
 • social,
 • cultural.
    In plan economic imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii reprezinta prioritatea care asigura posibilitatea derularii de investitii si proiecte de valorificare a potentialului local. Planul social cuprinde dezvoltarea capacitatii administratiei locale pentru o administrare corespunzatoare a localitatii, bazata pe transparenta in utilizarea fondurilor publice, urmarind interesul general al cetatenilor, dezvoltarea invatamantului, protectia mediului, imbunatatirea sistemului de supraveghere a sanatatii publice. Din punct de vedere al dezvoltarii culturale sunt urmarite aspecte privitoare la accesul liber la informatie, la cultura si religie.
   
    Ca urmare a celor relatate mai sus se va urmari urmatorul program de dezvoltare locala:

 • Alimentarea cu gaze a satelor componente ale comunei - localitatea este cuprinsa in proiectul judetean de alimentare cu gaze.
  • Olarii Vechi – lungimea conductei 5,5 Km in valoare de 550.000 RON (5,5 miliarde lei vechi)
  • Olari – lungimea conductei 4,5 Km in valoare de 460.000 RON (4,5 miliarde lei vechi)
  • Fanari – lungimea conductei 3 Km in valoare de 300.000 RON (3 miliarde lei vechi)
     Infiintarea Serviciului Public de alimentare cu gaze naturale, conform Legii nr. 326/2001, Legea serviciilor publice de gospodarire a comunelor cu incadrarea unui numar de 5 angajati.
    Total lungime conducta 13 km in valoare totala de 1,3 milioane RON (13 miliarde lei vechi)

 • Alimentarea cu apa potabila in sistem centralizat a satelor componente ale comunei - foraje pentru extragerea apei potabile, statie de pompare - filtrare - contorizare - monitorizare - intocmirea studiului de fezabilitate si proiect tehnic.
  • Olarii Vechi - lungimea conductei 5,5 Km in valoare de 700.000 RON (7 miliarde lei vechi)
  • Olari - lungimea conductei 4,5 Km in valoare de 600.000 RON (6 miliarde lei vechi)
  • Fanari - lungimea conductei 3 Km in valoare de 350.000 RON (3,5 miliarde lei vechi)
    Infiintarea Servicului Public de alimentare cu apa potabila, conform Legii nr. 326/2001, Legea serviciilor publice de gospodărire a comunelor si încadrarea a 5 angajati.
    Total lungime conducta 13 km  in valoare totala de 1,65 milioane RON (16,5 miliarde lei vechi)

 • Construirea sistemului de canalizare si epurare a apelor uzuale si pluviale si a unei statii de epurare - studiu de fezabilitate, proiect tehnic, avize, autorizatii.
  • Olarii Vechi - lungimea retelei 5,5 Km in valoare de 2,2 milioane RON (22 miliarde lei vechi)
  • Olari - lungimea retelei 4,5 Km in valoare de 1,8 milioane RON (18 miliarde lei vechi)
  • Fanari - lungimea retelei 3 Km in valoare de 1,2 milioane RON (12 miliarde lei vechi)
    Infiintarea Servicului public de alimentare cu apa potabila, conform Legii nr. 326/2001, Legea serviciilor publice de gospodărire a comunelor si incadrarea a 5 angajati.
    Total lungime retea 13 km in valoare totala de 5,2 milioane RON (52 miliarde lei vechi).

 • Construirea unei gropi ecologice pe raza comunei - studiu de fezabilitate, proiect tehnic, avize autorizatii, achizitionarea de autospeciale pentru transport si compactat gunoiul, achizitionarea a 1000 de pubele, avize, autorizatii.
    Infiintarea Servicului public de salubrizare, conform Legii nr. 326/2001, Legea serviciilor publice de gospodărire a comunelor si încadrarea a 5 angajati.
    Total valoare - 1 milion RON (10 miliarde lei vechi).
 • Reabilitarea dispensarului uman - lucrari demarate - reparatie capitala (interior, exterior, acoperis), alimentarea cu gaze naturale, alimentarea cu apa potabila, dotarea cu centrala termica, mobilier nou, imprejmuire, magazie.
    Total valoare - 250.000 RON (2,5 miliarde lei vechi).
 • Reabilitarea si reparatia scolilor din comuna, construirea unui sediu nou pentru gradinita, si construirea unei sali de sport - alimentarea cu apa potabila, alimentarea cu gaze naturale, dotarea cu centrala termica, mobiler nou, amenajarea grupurilor sanitare, dotarea cu tehnica moderna de calcul (copiator, calculatoare, conexiune de internet), material didactic, imprejmuire trotuare, pavaje, dalare santuri,  magazie. Studiu de fezabilitate, proiect tehnic, proiect de executie, avize-autorizatii constructii noi.
    Total valoare - 2,5 milioane RON (25 miliarde lei vechi).
 • Modernizare sediu primarie - dotarea cu calculatoare, programe informatice, instruirea personalului angajat pentru imbunatatirea serviciilor administratiei publice locale printr-o mai buna  gestionare a fondurilor publice, construire grup sanitar, utilitati.   
    Total valoare - 150.000 RON (1,5 miliarde lei vechi).
 • Asfaltarea drumurilor comunale si dalarea santurilor- studiu de fezabilitate, proiect tehnic de executie.
  • Olarii Vechi - lungime 4 Km in valoare de 1,6 milioane RON (16 miliarde lei vechi)
  • Olari - lungime 3,5 Km in valoare de 1,4 milioane RON (14 miliarde lei vechi)
  • Fanari - lungime 2,5 Km in valoare de 1,2 milioane RON (12 miliarde lei vechi)
    Dalarea santurilor pentru drumurile care nu vor fi prevazute in programul de canalizare - 5 km in valoare 200.000 RON (2 miliarde lei vechi).
    Total lungime astfaltare 10 km - valoare totala de 4,7 milioane RON (47 miliarde lei vechi).
 • Constuirea unui centru cultural - infiintarea unei biblioteci cu fond de carte, sala de lectura, gradinita pentru prescolari, centru de informare al cetatenilor. Studiu de fezabilitate, proiect tehnic, angajarea a unui numar de 2 persoane, dotarea cu calculator, mobilier, racordarea la utilitati, imprejmuire, trotuare, pavaje, dalare santuri,  magazie.
     Total valoare - 800.000 RON (8 miliarde lei vechi).
 • Imbunatatirea si extinderea iluminatului public pe toate stazile localitatii - montarea de corpuri de iluminat, lampi de iluminat, automatizarea instalatiei pentru conectare si deconectare automata.
    Total valoare - 50.000 RON (0.5 miliarde lei vechi).
 • Consturirea unei piete de legume pentru valorificarea potentialului economic local - se va avea in vedere prevederile legislative in vigoare pentru indeplinirea conditiilor de infiintare si functionare a pietelor. Studiu de fezabilitate, proiect tehnic.
    Total valoare - 500.000 RON (5 miliarde lei vechi).

 •  Revitalizarea si imbunatatirea calitatii pasunilor comunale - fertilizare, construirea de instalatii de irigat, construirea de garduri de protectie in vederea pasunarii rationale, dotarea cu utilaje agricole (tractor, remorca, semanatoare, cositoare), infiintarea de lucerniere, plantarea de liziere de protectie.
    Total valoare - 300.000 RON (3 miliarde lei vechi).
 • Amenajarea si modernizarea bazelor sportive pe vechile amplasamente - alimentarea cu gaze naturale, alimentarea cu apa potabila, semanat gazon, materiale sportive, construirea de cabine si tribune, organizarea de competitii sportive, imprejmuire.
    Total valoare - 300.000 RON (3 miliarde lei vechi)
 • Amenajarea unui parc de distractie - imprejumuire, iluminat, jocuri pentru copii, alei, bancute, mese.
    Total valoare - 200.000 RON (2 miliarde lei vechi).
 • Infiintarea Servicului Public de Pompieri - construirea sediului, achizitionarea unei autospeciale de stins incendii, incadrarea unui numar de 4 persoane pentru asigurarea serviciului de permanenta, baza logistica si materiala (tehnica de lupta necesara, materiale, materiale informationale, etc).
    Total valoare - 300.000 RON (3  miliarde lei vechi).
 • Construirea unui sediu pentru Politia Comunitara, Politia locala, si amenajarea unui spatiu pentru Dispensarul Veterinar- dotarea cu aparatura specifica pentru testarea produselor de natura animala, centru de insamantari artificiale pentru animale.
    Total valoare - 500.000 RON (5 miliarde  lei vechi).
 • Repararea si modernizarea Bisericii si anexelor: (interior, exterior, acoperis) imprejmuire, trotuare, pavaje, dalare santuri, magazie, modernizare clopotnita.
    Total valoare - 200.000 RON (2 miliarde lei vechi)
Fisiere: