PRIMARIA COMUNEI OLARI

Judetul Prahova

Atributii secretar

PRINCIPALELE ATRIBUTII ALE SECRETARULUI PE  ATRIBUTII IN BAZA : ORDONANTA DE URGENTA NR. 57/2019, privind Codul administrative -Activitati de Stare Civila -Hotararea Guvernului nr.64/2011, hotarare pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila: -conform Legii 448/2006, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: -Legii 17/2014, privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan -Legea nr. 145/2014, pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol, cu modificari si completari; -Hotararii Guvernului nr. 500/2011, privind registrul general de evidenta a salariatilor, cu modificari si completari; -Legii 50/1991, republicata cu modificari si completari ulterioare; * Indeplinescte operatiuni cu privire la in Registrul electoral;